İletişim Bilgileri

+90 (312) 385 49 67

Atık Su Arıtma Suyun Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi

Atık Su Arıtma

Ürün Kodu : Atık Su Arıtma Suyun Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi Kategori : Su Arıtma Sistemleri İncelenme Sayısı : 2885

Su H2O yani 2 Hidrojen atomu ile 1 Oksijen atomundan meydana gelmiştir. Vücudumuzun hemen hemen 2/3 sini su oluşturmaktadır. Solunum, terleme, idrar ve dışkı ile sürekli olarak su yitirildiğinden azar azar bunun karşılanması gerekir. İnsan uzun zaman aç kalabilir, fakat, 2, 3 günden çok susuz kalamaz. Onun için en önemli besin maddemiz sudur. Vücudumuza günde 2,5 Lt su girmesi gerekir. Şeker hastalığı olanlar normal insanlardan daha çok su içerler. Öte yandan insanın günlük su gereksinmesi yalnız içme suyundan ibaret değildir. Temizlik, yemek pişirmek ve benzeri işler için kullanılan su içilenden daha fazladır.

Suyun anorganik maddelerinden herşeyden önce topraktan karışmış çözünmüş kalsiyum, magnezyum tuzlarının meydana getirdiği sertlik nedeniyle önemli problemler oluşturmaktadır. Bu minerallerin olmadığı sular tatlı, yumuşak sulardır. Sertlik birimi olarak ülkemizde daha çok Fransız sertlik birimi kullanılmaktadır.

Sertlik Bütünü Suyun Cinsi
0 - 7,5 Yumuşak
7,5 - 15 Orta, Sert
15 - 30 Sert
30 - Yukarısı Çok Sert

 

1 0Fr = 10 mg/Lt çözülmüş CaCO3 eşdeğerdir. Buna bağlı olarak sertlik derecesi artan sular acı, azalanlar tatlıdır.
suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi İçilecek iyi suların sertlik bütünü 10 0Fr den yukarı olmamalıdır. Sertlik derecesi 60 0Fr den yukarı sular olağanüstü çok sert sulardır.  Hiçbir yerde de kullanılamaz. Yumuşak suların kemik hastalıklarına sebep olduğu da doğru değildir. Bir insanın günlük kalsiyum gereksinmesi ortalama 1 gram olarak bulunmuştur. Bu miktarın sulardan karşılamak mümkün değildir. Diğer besinlerden almak gerekir.
suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi Ayrıca tahıl ve baklagillerin pişirilmesini kolaylaştırdığından tatlı su tercih sebebidir. Sert sular kahve ve çay yapmaya  da elverişli değildir.
suyun_hayatimizdeki_yeri_önemi Çamaşırda tatlı yumuşak su şarttır. Sert sular sabunla muamele edildiklerinde sabundaki alkali metal katyonlarının yerine kalsiyum ve magnezyum geçerek suda çözülmeyen yüksek yağ asitlerinin tuzlarını meydana getirerek çöker. Bu taktirde sabun köpürmez ve temizleme görevini de yerine getirmez. Çamaşır üzerindeki yağ kokusunu veren lekelerde bundan dolayıdır. Sert sular ısı santralinin de önemli problemidir. Kaynatma ve buharlaşma sırasında Ca, Mg, Fe, Mn, Tuzları cidarlara yapışarak boruların ve diğer aksamların tıkanmasına, önemli ölçüde ısı kaybına neden olurlar.

 

 Kullanma ve İçme Suları Standartları
  Birim Normal Limit Aşırı Limit
TDS mg/lt 500 1500
Ph 0-14 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2
Sülfat mg/lt SO4 200 400
Klorür mg/lt Cl 200 600
Kalsiyum mg/lt Ca 75 200
Toplam Sertlik ppm CaCO3 300 500
Magnezyum mg/lt Mg 50 150
Bakır mg/lt Cu 0.05 1.5
Demir mg/lt Fe 0.1 1.0
Manganez mg/lt Mn 0.05 0.5
Cıva mg/lt Hg 0 0.001
Çinko mg/lt Zn 5.0 15.0
Kurşun mg/lt Pb 0 0.05
Amonyak mg/lt NH3 0 0
Nitrat mg/lt NO3 0 45
Nitrit mg/lt NO2 0 0
Deterjan mg/lt 0.2 1.0
Yağ mg/lt 0.01 0.3
Fenoller   0.000 0.002
Toplam Bakteri Adet/ml 0 0

Kesintisiz ve hızlı bir iletişim için lütfen Telefon ve e-posta adresinizi doğru yazınız. * işaretli alanlar zorunludur.