İletişim Bilgileri

+90 (312) 385 49 67

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kuruluş olarak,

- Sunduğumuz tüm imalat aşamalarında, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
- İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
- Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
- Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.